Marketing, Reklama, Oglasi, Obavijesti

Vaša REKLAMA može biti ovdje; kontaktirajte nas!

Našim oglašivačima nudimo brojne mogučnosti reklama na portalu hrvati.com. Na slici dolje su prikazane samo neke od brojnih pozicioniranja za vaše reklame, oglasa ili vijesti. Ako trebate upute za pripremu bannera, druge vrste reklama, kao i za sve ostale informacije kontaktirajte nas:
putem telefona: +41 76 3751177 ili putem e-maila: marketing@hrvati.com ili putem ovog formulara.

BANNER (H1) # (R1) # (R2) # (R3) # (F3)
Svi Banneri su vidljivi na naslovnici kao i na svim podstranicama. Detalji su prikazani dolje na slici: crvena boja.

SPONZOR-VIJEST
Sponzorirana vijest objavljuje se na naslovnici zajedno sa ostalim rotirajučim vijestima. Smještena je na najatraktivnijem mjestu na stranici. Prisutna je na naslovnici, u podstranicama kod određene rubrike i ostaje trajno dostupna svim čitateljima i nakon isteka mjesečnog roka. Detalji su prikazani dolje na slici: zelena boja.

LINK-TEXT
Svaki Link može biti dužine do 20 znakova i vidljiv je na naslovnici kao i na svim podstranicama. Link je smješten na vrhu stranice gdje bude mjesta. Detalji su prikazani dolje na slici: plava boja.

marketing - reklama - oglasavanje

Odgovori